Sabtu, 03 Juni 2017

100617

Profil Pembicara
Ustadz M. Anwar Djaelani adalah seorang penulis yang aktif menulis di media cetak (misalnya: Jawa Pos) sejak 1998 hingga kini. Pada 1996-1997, beliau menulis tentang dakwah untuk Buletin Yaumuna (diterbitkan oleh Komunitas Mantan Aktivis Masjid Universitas Airlangga) setiap hari Jumat. Kemudian, pada tahun 2002-2005, beliau menjadi kontributor tetap untuk Lembar Jumat Al-Qalam, yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Pers Hidayatullah. Pada 2004-2015, beliau menjadi kontributor tetap untuk Lembar Jumat Hanif. Buku yang telah beliau tulis antara lain: 50 Pendakwah Pengubah Sejarah (diterbitkan oleh Pro U Media pada 2016, Warnai Dunia dengan Menulis (diterbitkan oleh InPAS Publishing pada 2012), serta masih banyak lagi kontribusi beliau dalam bentuk tulisan. Bukan hanya aktif menulis, beliau juga menggiatkan semangat menulis melalui menjadi pembicara di berbagai tempat.
(sumber informasi: http://www.anwardjaelani.com/about/)
Profil Panitia
Thalib El-Dhiya yang berarti pencari cahaya ini merupakan nama sebuah kelompok yang terdiri dari 24 mahasiswa/i Universitas Airlangga dari berbagai prodi yang pada awalnya disatukan Allah untuk membuat tulisan tentang pondok pesantren. Namun seiring berjalannya waktu , rupanya Allah ingin mempererat ukhuwah di antara kami dan meluaskan semangat menulis, hingga dimudahkan-Nya kami untuk mengadakan pelatihan kepenulisan ini. Adapun anggota Thalib El-Dhiya adalah: Asma' Athifah, Faizal Okta Widiyanto, Faldha Ravian Ramadhan, Khairun Nisa' D.N.R., Nafisah Al Huriah, Ahmad Rizal Arrosyad, Putri Rizky Wulandari, Afini Musannadatul Haq, Arini Azizah Hastyanti, Wildan Haffata Yahfitu Z, Daniswari Hartika, Fatin Philia Hikmah, Muhammad Sabilul Firdaus, Qonita Hasna’ul Azizah, Syarifah Muadzah, Yunisa Sholikhati, Zakiatul Aini, Moh. Saiful Bahri, Nabela Atika Sofia, Annisaa’ Hanif, Yuli Puspita Devi, Putri Eka Ardiyanti, Ainun Ni'mah, dan Delvi Yurvila Nada.